De Koffiekamer 10 oktober 2021

40 jaar medjugorje getuigenissen

40 jaar geleden,24 juni 1981, begonnen de verschijningen in Medjugorje.

Maria heeft ons vele boodschappen gegeven

Zie hier de laatste boodschap van 25 september 2021

Lieve kinderen!
Bid, leg getuigenis af en verheug je met Mij, want de allerhoogste zendt Mij nog steeds, om jullie op de weg van heiligheid te leiden. Wees je bewust, mijn lieve kinderen, dat het leven kort is en dat de eeuwigheid op je wacht, om met alle heiligen God met jullie aanwezigheid te verheerlijken. Wees niet bezorgd om wereldse dingen, mijn lieve kinderen, maar verlang naar de hemel. De hemel moet jullie doel zijn en er zal vrede in jullie harten heersen. Ik ben bij jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen.
Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Wij houden 1,50m afstand en gaan zitten, niet rond lopen!

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Getuigenissen
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 0545 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15