De Koffiekamer 10 april 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Gods Barmhartigheid

Spreker Kapelaan Beemster

Zondag 10 april komt kapelaan Beemster een lezing verzorgen over Gods Barmhartigheid. Allen weten we dat God barmhartig is, maar toch blijven er ook altijd vragen. Bijvoorbeeld de vraag: Maar hoe verhoudt zich dan Gods barmhartigheid ten opzichte van zijn rechtvaardigheid? En : Maar als God zo barmhartig en zo veel om ons geeft, waarom laat hij dan toe dat zoveel onschuldige mensen toch zoveel lijden? Is hij voor de ene mens meer barmhartig dan voor de andere? Vragen waarop kapelaan Beemster in zal gaan en die ons kunnen helpen in voorbereiding op de Barmhartigheidszondag, op zondag 24 april. De lezing begint om 13u00.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing kapelaan Beemster
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15