De Koffiekamer 09 oktober 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

9 oktober 2022 spreekt Priester Koos Smit over Heilige Titus Brandsma

Een klein, maar bijzonder boekje van Titus Brandsma

In de aanloop naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma op 15 mei kwam ik in boekhandel Berne bij toeval een bijzonder boekje tegen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ander boek, maar daar lag het, vlakbij: klein, rechthoekig, met enkele blauwe verticale strepen, alsof het een foto was van een sari van de zusters van moeder Teresa. Op de kaft stond duidelijk gedrukt: < Titus Brandsma – Maria >, een titel, niet echt verbazingwekkend voor een karmeliet. Maar het was de ondertitel die mij helemaal in vuur en vlam zette: < een Trinitaire Theologie >. Onmiddellijk greep ik naar mijn rozenkrans en kuste met blijdschap het kruis en de drie kralen. Welnu, over dit boekje ga ik vertellen, Priester Koos Smits

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing priester Koos Smits
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30