De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

08 oktober 2023 Pater Gabriel spreekt over De Macht van de Rozenkrans

“Met de rozenkrans kun je alle demonen bestrijden, overwinnen en vernietigen!”- zei de heilige Don Bosco. God zelf heeft in de afgelopen eeuwen steeds weer laten zien welke kracht dit eenvoudige en ten diepste bijbelse gebed heeft, hoeveel troost mensen door dit gebed er-varen en hoe de vrede in de wereld vooral van dit gebed afhangt. Wat voor het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren geldt, geldt ook voor de rozenkrans: niemand weet echt hoe krachtig dit gebed is…. Er zijn talloze voorbeelden die duidelijk maken: alle menselijke verwach-tingen worden overtroffen!

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 lezing Pater Gabriel
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30