DE BEELTENIS VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

De Vrouwe 

UITLEG VAN DE BEELTENIS

 

Maria toont zich hier op drievoudige wijze als de MEDEVERLOSSERES:

• Zij staat, doorstraald van het licht van God, vóór het kruis van haar Zoon, met wie zij onlosmakelijk verbonden is.

• Om haar middel draagt zij een doek. Dit is als de Lendendoek van de Zoon voor wiens Kruis zij afgebeeld wordt.

• In haar handen heeft zij stralende Wonden. Daarmee laat de Vrouwe het lichamelijke en geestelijke lijden zien dat ze in vereniging met haar goddelijke Zoon voor de verlossing van de mensheid heeft gedragen.

ZIJ IS NIET HET MIDDELPUNT, MAAR ZIJ STAAT IN HET MIDDELPUNT

Weliswaar is Maria niet het middelpunt – zij staat immers voor het kruis van haar Zoon -, maar het is GODS WIL dat zij wegens haar roeping als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster in het middelpunt staat – vooral in middelpunt van ons hart, om ons naar HEM te leiden.

 

EEN BEELTENIS OM OVER NA TE DENKEN

Wie voor de eerste keer de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren onder ogen krijgt, is wellicht verbaasd Maria zonder Jezus voor het kruis van de Verlosser te zien staan. “Onttrekt zij het kruis niet aan het gezicht?”, vragen sommigen zich misschien kritisch af.

Het lijkt wel of de Moeder, staande voor het donkere kruis, door dit ongewone beeld bewust vragen bij ons wil oproepen en ons dieper wil laten nadenken over haar roeping en plaats in het goddelijk heilsplan. Natuurlijk zou Maria naast het kruis kunnen staan en wijzen op de Verlosser aan het kruis. Door de eeuwen heen hebben veel eminente kunstenaars op deze en soortgelijke wijze het lijden van Jezus en Maria op Calvarië uitgebeeld. Maar deze beeltenis wil de roeping van de mede-verlossende Moeder uitbeelden, zonder daarbij evenwel de Verlosser in de schaduw te stellen. Want Jezus is reeds verrezen en teruggekeerd tot de Vader in de heerlijkheid van de hemel. Daarom staat het kruis in de glans van het licht van de verrijzenis, dat Maria helemaal omgeeft. De Vrouwe, midden voor het kruis, helpt ons begrijpen dat Moeder en Zoon in hun zending onafscheidelijk verenigd zijn. Waar de Zoon is, daar is ook steeds de Moeder. De goddelijke Zoon heeft zelf Maria als Medeverlosseres bij zich naar het middelpunt geroepen, opdat wij vol vreugde beamen dat zij van daaruit als Moeder van alle Volkeren de genaden van de verlossing uitdeelt en als onze voorspreekster en verdedigster voor ons opkomt.

 

HET ORIGINELE SCHILDERIJ VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN 

De beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren, geschilderd door de Duitse schilder Heinrich Repke in 1951, verbleef tot eind 1953 in de kapel van een landgoed in Duitsland. Daarna werd het schilderij overgebracht naar Nederland en voorlopig geplaatst in de pastorie van de Dominicanerkerk St. Thomas aan de Rijnstraat te Amsterdam, totdat de pastoor verlof kreeg van Mgr. Huibers, de bisschop van Haarlem, het schilderij te plaatsen in de Mariakapel van deze kerk. De plechtige installatie had plaats op 19 december 1954.

Op 10 juni 1955 trok de bisschop zijn toestemming in en de pastoor diende het schilderij te verwijderen. Als reden werd opgegeven, dat een openbare verering niet kon samengaan met het onderzoek naar de echtheid van de verschijningen. Alles wat aan de devotie herinnerde werd uit de kerk verwijderd. Tot 1966 zou het schilderij van de Vrouwe eerst in de bibliotheek, daarna in de kelder van de pastorie staan.

Vervolgens werd het schilderij geplaatst in het kerkje van Ville d’Avray bij Parijs (1966-1967), in het klooster van de paters van het H. Sacrament in Den Haag (1967-1969), in hun klooster te Oegstgeest (1969-1970) en ten slotte in het huis aan de Diepenbrockstraat in Amsterdam. In de kelder van dit huis was een kapel ingericht waar het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren op 16 juni 1970 voorlopig werd geplaatst, totdat op 15 augustus 1976 de huidige kapel plechtig in gebruik werd genomen. Na vijfenetwintig jaren van omzwervingen had het schilderij zijn voorlaatste bestemming bereikt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie