Haarlem, 18 september 2007

COMMUNIQUÉ

Kortgeleden heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome enkele leden van de Canadese beweging, het zgn. “Leger van Maria”, geëxcommuniceerd, vanwege een ongeoorloofde en ongeldige priesterwijding. Deze beweging baseert zich op ‘visioenen’ van haar stichteres, ene Marie-Paule Giguère. Deze beroept zich ook op enkele private openbaringen, waaronder Fatima, Parijs, Amsterdam e.d. Zij vermengt vooral de verering van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ met eigen verwrongen ideeën, en brengt zo de hele devotie in diskrediet.

De stichteres ging zichzelf bijvoorbeeld presenteren als een reïncarnatie van Maria.

Vanaf 1987 is deze beweging door de Canadese bisschoppen verboden.

Ruim dertig jaar geleden, nog voor dit verbod, heeft deze Marie-Paule Giguère Amsterdam bezocht. In haar geschriften suggereert ze dat de zieneres Ida Peerdeman haar ‘zending’ zou hebben bekrachtigd. Volgens kroongetuigen heeft deze haar wel ontmoet, maar duidelijk afstand genomen. In de archieven van de Stichting van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’, alsook van het bisdom is geen enkel document te vinden dat deze beweringen van mevr. Giguère staaft, of daar zelfs maar naar verwijst. Ook in de ‘boodschappen van Amsterdam’ is geen enkele tekst of zelfs een suggestie te vinden, die haar beweringen over een bijzondere ‘zending’ zou kunnen ondersteunen.

Op een vraag van de aartsbisschop van Quebec in 2004 heeft de bisschop van Haarlem (Amsterdam) in zijn schriftelijk antwoord “iedere verbinding tussen de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren en de beweging van Marie-Paule Giguère” in alle scherpte afgewezen. Hij noemde het “evident dat zowel de Stichting van de Vrouwe van alle Volkeren, alsook hijzelf zich hiervan volstrekt distantiëren”.

In de pers wordt hier en daar deze Canadese beweging verward met de Stichting van de Vrouwe van alle Volkeren. Het moge duidelijk zijn dat beide niets met elkaar te maken hebben. De bisschop verwelkomt dan ook de uitspraak van de Congregatie voor de Geloofsleer en hoopt dat hiermee de verwarring is beëindigd, zodat de mooie en actuele devotie tot Maria, als de Vrouwe, de Moeder van alle Volkeren, haar authentieke kracht kan ontplooien.

Persdienst bisdom/wp

pdfDit communiqué als pdf-document

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie