Per touringcar naar Heiloo

Stichting Adoremus heeft voor u op 31 mei een touringcar gereserveerd. Wij brengen u van deur tot deur naar de Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren te Heiloo.

Om 10.15 uur vertrekt de bus vanaf de kapel aan de Diepenbrockstraat 3 te Amsterdam naar Heiloo, OLV ter Nood.
De gebedsdag eindigt ongeveer om 16.30 uur.
Om 17.15 vertrekt de bus vanuit Heiloo naar Amsterdam, kapel van de Vrouwe van alle Volkeren.
De verwachtte reisduur is 45 minuten.

U kunt een plaatsje reserveren door een mail te sturen naar stichtingadoremus@gmail.com, maar pas na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.

U kunt ook direct een plaatsje reserveren door overmaking van € 14,00 op rekening NL11 INGB 0007203818 ter name van Stichting Adoremus. Wij vragen u uw naam (namen) te vermelden en het aantal personen.
Voor kinderen tot 18 jaar vragen we een bijdrage van € 5,00 per kind.

De plaatsen worden gereserveerd op datum van binnenkomst betaling en zolang er nog stoelen zijn.

Mocht er ondanks uw betaling toch geen stoelen meer over zijn, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk het bedrag van uw betaling retour.
Voor informatie kunt u bellen met Simone Faber, telefoonnummer 020-6853855.

De Vrouwe