Wat is er binnenkort te doen in en rond de kapel?

(Voor de actuele mistijden, zie de website van de Familie van Maria)

Nachtaanbidding

Elke maand is er in de nacht van vrijdag op de eerste zaterdag van de maand gelegenheid tot Aanbidding van het Allerheiligste. Dit begint om middernacht en duurt tot 5.45 uur. De aanbidding wordt afgesloten  met een H. Mis.

De Koffiekamer

Elke tweede zondag van de maand vindt “Ida’s Koffiekamer” plaats. Aansluitend bij de traditie begonnen door de zieneres van de Vrouwe zelf om elke zondag na de H. Mis de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, wil Ida’s Koffiekamer elke maand alle bezoekers van de kapel uitnodigen, waarbij telkens weer een spreker iets komt vertellen over een boeiend onderwerp. Uiteraard is er ook volop gelegenheid elkaar te spreken, onder het genot van een kopje koffie of thee, en enige versnaperingen die door vrijwilligers worden bereid.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam. Te voet vijf minuten van de kapel.

Hieronder vindt u het actuele aanbod.

De Koffiekamer 09 oktober 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

9 oktober 2022 spreekt Priester Koos Smit over Heilige Titus Brandsma

Een klein, maar bijzonder boekje van Titus Brandsma

In de aanloop naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma op 15 mei kwam ik in boekhandel Berne bij toeval een bijzonder boekje tegen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ander boek, maar daar lag het, vlakbij: klein, rechthoekig, met enkele blauwe verticale strepen, alsof het een foto was van een sari van de zusters van moeder Teresa. Op de kaft stond duidelijk gedrukt: < Titus Brandsma – Maria >, een titel, niet echt verbazingwekkend voor een karmeliet. Maar het was de ondertitel die mij helemaal in vuur en vlam zette: < een Trinitaire Theologie >. Onmiddellijk greep ik naar mijn rozenkrans en kuste met blijdschap het kruis en de drie kralen. Welnu, over dit boekje ga ik vertellen, Priester Koos Smits

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing priester Koos Smits
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

De Koffiekamer 11 september 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

De betekenis en de actualiteit van de heilige Hildegard van Bingen voor de kerk en de wereld van vandaag

Spreker Pater Gabriel

Door de hernieuwde belangstelling voor vrouwen in de Kerk is er voor Hildegard van Bingen, in het bijzonder voor haar medische, plantkundige en geologische verhandelingen, heel wat interesse.

Hildegard van Bingen is een twaalfde-eeuwse Duitse mystica, werd geboren in 1098 en stierf op 17.9.1179.

Al vroeg, op driejarige leeftijd, kreeg ze wonderlijke visioenen die ze zelf, nog zo jong, maar moeilijk kon duiden …

In haar drieenveertigste levensjaar ontving ze in een visioen een opdracht van God om ‘de kluis der mysterien te ontsluiten’.

De kerkelijke autoriteiten volgden haar visioenen in eerste instantie argwanend.

Dit veranderde toen tijdens de synode van Trier in 1147 de heilige Bernardus van Clairvaux en de aartsbisschop van Mainz haar onder de aandacht van paus Eugenius III brachten, die haar aanspoorde en bemoedigde om haar werk voort te zetten.

Op 10 mei 2012 verklaarde paus Benedictus XVI haar heilig en op 7 oktober 2012 werd haar de eretitel van kerklerares verleend.

Door haar diepe inzicht in Gods heils- en verlossingsplan blijft zij ook vandaag nog mensen tot ver buiten de kerkgrenzen inspireren en mag zij in de ‘schaduw’ van de Vrouwe van alle Volkeren een profetes voor alle volkeren genoemd worden.

U bent van harte welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
De Koffiekamer begint zoals gewoonlijk om 12.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Pater Gabriel
13:45 – 14:10 Pauze
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

De Koffiekamer 12 juni 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

“Zie, Uw Moeder” (Johannes 19,27)

Spreker pater Peter Johan van de broeders van Sint Jan

In deze lezing willen we dieper ingaan op het geestelijk Moederschap van Maria over ieder van ons, alsmede over heel de Kerk.
Waarom geeft Jezus op het Kruis Maria aan ons als ‘onze’ Moeder? Hoe kunnen wij haar geestelijk Moederschap ontvangen? En welke rol vervult haar bemiddeling in ons geestelijk leven?

U bent van harte welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Ida’s Koffiekamer begint zoals gewoonlijk om 12.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 14:00 Lezing Pater Johan
14:00 – 14:15 Pauze
14:15 – 14:50 Vervolg Lezing Pater Johan
14:50 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking

 

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 24.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11:15

De Koffiekamer 8 mei 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Mariale dogma’s

Spreker pater Peter Klos

Het vijfde mariale dogma, zoals dat door de Vrouwe wordt gevraagd en aangekondigd, is nog steeds niet door de Kerk afgekondigd. Het waarom daarvan is een mysterie en wij kunnen niet anders doen dan blijven bidden om de officiële erkenning van de rol van Maria in het heilsplan, zoals die haar door God is gegeven. Het is voor ons wel goed om ons te blijven bezinnen op de betekenis van dit vijfde mariale dogma. Daarom zal pater Peter Klos op 8 mei in de koffiekamer spreken over de betekenis van de mariale dogma’s en in het bijzonder van de drie titels die worden gevraagd in het vijfde mariale dogma: Medeverlosseres, Middelares van alle Genaden en Voorspreekster voor het Volk van God.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:30 Uitwisselen van gedachten: Hoe kan ieder van ons bijdragen aan de promotie van het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren? Of een positieve bijdrage aan de kerkgemeenschap?
13:30 – 13:45 Pauze Koffie
13:45 – 14:50 Lezing pater Klos
14:50 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

De Koffiekamer 10 april 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Gods Barmhartigheid

Spreker Kapelaan Beemster

Zondag 10 april komt kapelaan Beemster een lezing verzorgen over Gods Barmhartigheid. Allen weten we dat God barmhartig is, maar toch blijven er ook altijd vragen. Bijvoorbeeld de vraag: Maar hoe verhoudt zich dan Gods barmhartigheid ten opzichte van zijn rechtvaardigheid? En : Maar als God zo barmhartig en zo veel om ons geeft, waarom laat hij dan toe dat zoveel onschuldige mensen toch zoveel lijden? Is hij voor de ene mens meer barmhartig dan voor de andere? Vragen waarop kapelaan Beemster in zal gaan en die ons kunnen helpen in voorbereiding op de Barmhartigheidszondag, op zondag 24 april. De lezing begint om 13u00.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing kapelaan Beemster
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15

De Koffiekamer 13 maart 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Bedevaart Frankrijk: Paray le Monial, La Salette, Laus en Ars

Spreker Philippe Monnier en Raquel Geerman

In deze bijeenkomst volgt het tweede deel van de presentatie van Philippe Monnier en Raquel Geerman over de bedevaartsplaatsen in Frankrijk die ze in de zomer van vorig jaar hebben bezocht. In het eerste deel hebben ze gesproken over Lisieux, Pontmain en Mont Saint Michel. In dit tweede deel zullen ze een presentatie geven over Paray le Monial, La Salette, Laus en Ars.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Wij houden 1,50m afstand en gaan zitten, niet rond lopen!

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 ervaringen Philippe en Raquel
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15