Wat is er binnenkort te doen in en rond de kapel?

(Voor de actuele mistijden, zie de website van de Familie van Maria)

Jongerengebedsgroep

Iedere eerste woensdag van de maand komt van 19.00-21.00 uur de jongerengebedsgroep bijeen. De H. Mis wordt gevierd, en de rozenkrans wordt gezamenlijk gebeden. Uiteraard is er ook gelegenheid tot ontmoeting.
Email: prayergroupamsterdam@hotmail.com

Aanbidding kapelNachtaanbidding

Elke maand is er in de nacht van vrijdag op de eerste zaterdag van de maand gelegenheid tot Aanbidding van het Allerheiligste. Dit begint om middernacht en duurt tot 5.45 uur. De aanbidding wordt afgesloten  met een H. Mis.

Ida’s Koffiekamer

Elke tweede zondag van de maand vindt “Ida’s Koffiekamer” plaats. Aansluitend bij de traditie begonnen door de Ida's koffiekamerzieneres van de Vrouwe zelf om elke zondag na de H. Mis de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, wil Ida’s Koffiekamer elke maand alle bezoekers van de kapel uitnodigen, waarbij telkens weer een spreker iets komt vertellen over een boeiend onderwerp. Uiteraard is er ook volop gelegenheid elkaar te spreken, onder het genot van een kopje koffie of thee, en enige versnaperingen die door vrijwilligers worden bereid.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam. Te voet vijf minuten van de kapel.

Hieronder vindt u het actuele aanbod.

livestream header

Eerste Pinksterdag – 31 mei 2020

Eerste Pinksterdag, 31 mei 2020

U bent van harte uitgenodigd om op 31 mei 2020 vanaf 15.00 uur via internet aanwezig te zijn bij de gebedsdag die voor het eerst in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam gehouden kan worden.

Juist in deze tijd zouden we graag bij elkaar komen om stil te staan bij de boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren en om het door haar gegeven
gebed samen te bidden, zoals ze zelf van ons heeft gevraagd. Helaas kan dat dit jaar niet.

Wel bent u van harte uitgenodigd om op 31 mei via internet verbonden te zijn met Mgr. J. Punt, die op deze dag in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam voor ons de H. Eucharistie zal vieren.

Het programma:

15.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste en Barmhartigheidsrozenkrans

15.30 uur: H. Eucharistieviering door Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam

Mogelijk zal Petros Berga, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam maar werkzaam in Ethiopië, een getuigenis geven over een bijzondere Mariaverschijning in zijn land.

De zang wordt verzorgd door de zusters van de kapel.

Rond 17.00 uur zal het programma worden afgesloten.

Op 31 mei zal de livestream van deze dag hier te vinden te zijn.

Voor de duidelijkheid: de dag is alleen bij te wonen via internet, de kapel zal mede vanwege technische redenen tijdens de livestream gesloten zijn.

RAI 2017

Gebedsdag in de RAI – 20 mei 2018

Eerste Pinksterdag, 20 mei 2018

Gebeds- en ontmoetingsdag in de RAI
ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

Op Eerste Pinksterdag, 20 mei 2018, willen we evenals vorig jaar samenkomen in de welbekende RAI, voor een nationale gebeds- en ontmoetingsdag.

We zullen samen de H. Eucharistie vieren met Mgr. dr. J.M. Punt, luisteren naar sprekers, de Vrouwe eren en Christus aanbidden tijdens een H. Lof.

Nadere informatie over het programma kunt u binnenkort hier vinden

Noteer zondag 20 mei 2018 in uw agenda!

Het Vossius Gymnasium op Google Maps