Wat is er binnenkort te doen in en rond de kapel?

(Voor de actuele mistijden, zie de website van de Familie van Maria)

Nachtaanbidding

Elke maand is er in de nacht van vrijdag op de eerste zaterdag van de maand gelegenheid tot Aanbidding van het Allerheiligste. Dit begint om middernacht en duurt tot 5.45 uur. De aanbidding wordt afgesloten  met een H. Mis.

De Koffiekamer

Elke tweede zondag van de maand vindt “Ida’s Koffiekamer” plaats. Aansluitend bij de traditie begonnen door de zieneres van de Vrouwe zelf om elke zondag na de H. Mis de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, wil Ida’s Koffiekamer elke maand alle bezoekers van de kapel uitnodigen, waarbij telkens weer een spreker iets komt vertellen over een boeiend onderwerp. Uiteraard is er ook volop gelegenheid elkaar te spreken, onder het genot van een kopje koffie of thee, en enige versnaperingen die door vrijwilligers worden bereid.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam. Te voet vijf minuten van de kapel.

Hieronder vindt u het actuele aanbod.

De Koffiekamer 10 september 2023

Gebedsdag 04 juni 2023

De Koffiekamer 12 februari 2023

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

12 februari 2023 Kapelaan Nars Beemster spreekt over het belang van lezing van de Heilige Schrift

Zondag 12 februari komt een oude bekende Ida’s koffiekamer bezoeken, kapelaan Nars Beemster. Hij zal een voordracht verzorgen over het belang van lezing van de Heilige Schrift, in het bijzonder van de evangelieteksten. De lezing is bijzonder bedoeld voor mensen die hun relatie met Jezus verder willen verinnerlijken, om zo zijn mateloze liefde, zijn onmetelijke kracht, zijn peilloos diepe vrede en zijn eeuwigdurende vreugde, sterk(er) te ervaren. Iedereen is van harte welkom. Het belooft een bijzondere middag te worden.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Overweging kapelaan Beemster pr.
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolgoverweging
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

De Koffiekamer 08 januari 2023

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

08 januari 2023 spreekt Sylvia Hetarihon, officiële vertaalster van de bulletins Rosa Mystica sinds 2012, over de verschijningen van Maria Rosa Mystica in Montichiari en Fontanelle, Italië

Maria Rosa Mystica verscheen 14 keer aan Pierina Gilli zowel in Montichiari als in het stadsdeel daarvan: Fontanelle.
Montichiari is een kleine stad in Noord-Italië bij het Gardameer, 20 km van Brescia, de stad van de aartsbisschop Pierantonio Tremolada.
De Heilige Moeder van de Heer wordt in het Heiligdom Fontanelle als “Rosa Mystica, Moeder van de Kerk” aangeroepen.
De gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het leven van Pierina en de talrijke berichten waarvan ze getuigde in haar Dagboek (bewerkt door de Ares-edities van Milaan in 2016) waren het onderwerp van een hernieuwde studiefase door de bevoegde diocesane autoriteiten en de Congregatie voor de Geloofsleer.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Sylvia
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

De Koffiekamer 11 december 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

11 december 2022 spreekt pr. Eugen Graas spreekt over Maria Onbevlekt Ontvangen en haar plaats in de liturgie

De Kerk viert op 8 december het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Wat houdt dat in en welke betekenis heeft dat voor ons leven? Eugen Graas, priester van de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam zal hierop ingaan in het eerste deel van zijn overweging.

Maria heeft een belangrijke plaats in de liturgie van de Kerk: het liturgisch jaar kent diverse gedachtenissen en feesten die op haar betrekking hebben. De spreker zal dit in het tweede deel van zijn overweging toelichten.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Overweging Eugen Graas, pr.
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg overweging
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

De Koffiekamer 13 november 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

13 november 2022 spreekt Goedele de Maeyer over Luisa Piccarreta

Een klein, maar bijzonder boekje van Titus Brandsma

God en Zijn Wil – al de hele heilsgeschiedenis gekend. Maar de volheid over het ‘Leven in de Wil van God’ wordt ons nu bekendgemaakt. De geschriften van Luisa Piccarreta leren ons alles te doen als een akt in de Goddelijke Wil. Zij brengen ons bij het FIAT van de Heiliging – na het FIAT van de Schepping en het FIAT van de Verlossing. “Je kan God geen grotere glorie geven en geen groter goed aan Zijn schepselen, dan aan velen de kennis door te geven over het leven in de Goddelijke Wil. Vertel dus aan allen dat er niets groter bestaat, geen sensationeler mirakel dan leven in de Goddelijke Wil.” (Luisa in haar brief van 15 januari 1945) En dit willen we voor een 5 de keer komen doen in Amsterdam…

Er zal een boekentafel zijn en wij houden een collecte voor de kosten van Goedele!

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Goedele de Maeyer
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30