Wat is er binnenkort te doen in en rond de kapel?

(Voor de actuele mistijden, zie de website van de Familie van Maria)

Jongerengebedsgroep

Iedere eerste woensdag van de maand komt van 19.00-21.00 uur de jongerengebedsgroep bijeen. De H. Mis wordt gevierd, en de rozenkrans wordt gezamenlijk gebeden. Uiteraard is er ook gelegenheid tot ontmoeting.
Email: prayergroupamsterdam@hotmail.com

Aanbidding kapelNachtaanbidding

Elke maand is er in de nacht van vrijdag op de eerste zaterdag van de maand gelegenheid tot Aanbidding van het Allerheiligste. Dit begint om middernacht en duurt tot 5.45 uur. De aanbidding wordt afgesloten  met een H. Mis.

Ida’s Koffiekamer

Elke tweede zondag van de maand vindt “Ida’s Koffiekamer” plaats. Aansluitend bij de traditie begonnen door de Ida's koffiekamerzieneres van de Vrouwe zelf om elke zondag na de H. Mis de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, wil Ida’s Koffiekamer elke maand alle bezoekers van de kapel uitnodigen, waarbij telkens weer een spreker iets komt vertellen over een boeiend onderwerp. Uiteraard is er ook volop gelegenheid elkaar te spreken, onder het genot van een kopje koffie of thee, en enige versnaperingen die door vrijwilligers worden bereid.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam. Te voet vijf minuten van de kapel.

Hieronder vindt u het actuele aanbod.

Ida's koffiekamer

Ida’s Koffiekamer 11 juni 2017

Winifred Marcellin spreekt over het Legioen van Maria

Zondag 11 juni komt Winifred Marcellin spreken over het Legioen van Maria. Winifred is al jaren actief betrokken bij het Legioen van Maria in Amsterdam. Het Legioen van Maria is een organisatie die wereldwijd inzet om op allerlei wijzen het geloofswezen in parochies of een bepaald gebied te stimuleren. Dit wordt gedaan door gebed, apostolaatwerk en evangelisatie.

Het Legioen van Maria bestaat uit actieve leden en biddende leden. De actieve leden komen wekelijks bij elkaar voor gebed en overleg, en gaan er gezamenlijk op uit voor het apostolaatwerk en de evangelisatie, bijvoorbeeld bij zieken of ouderen, bij stervenden, bij de dames op de Wallen. Biddende leden ondersteunen deze werkzaamheden met hun dagelijks gebed.

Aan Winifred Marcellin werd op bijzondere wijze gebedsverhoring geschonken toen zij leed aan nierkanker en ook een tumor in haar rechterlong had. Ze vertrouwde alles toe aan Maria, haar schutspatrones en voorspreekster. Ze genas en sindsdien zet zij zich nog meer en bovenal actief in voor Maria, om gestand te doen aan haar belofte, maar bovenal uit liefde voor de Moeder van Jezus en haar apostolaat van het Legioen van Maria.

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Winifred Marcellin
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).

 

RAI 2017

Gebedsdag in de RAI – 27 mei 2017

Zaterdag 27 mei 2017

Gebeds- en ontmoetingsdag in de RAI
ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

Zaterdag 27 mei, een week voor Pinksteren, willen we evenals vorig jaar samenkomen in de welbekende RAI, voor een nationale gebeds- en ontmoetingsdag.

We zullen samen de H. Eucharistie vieren met Mgr. dr. J.M. Punt, luisteren naar sprekers, de Vrouwe eren en Christus aanbidden tijdens een H. Lof.

Nadere informatie over het programma kunt u binnenkort hier vinden

Noteer zaterdag 27 mei 2017 in uw agenda!

Het Vossius Gymnasium op Google Maps