Wat is er binnenkort te doen in en rond de kapel?

(Voor de actuele mistijden, zie de website van de Familie van Maria)

Nachtaanbidding

Elke maand is er in de nacht van vrijdag op de eerste zaterdag van de maand gelegenheid tot Aanbidding van het Allerheiligste. Dit begint om middernacht en duurt tot 5.45 uur. De aanbidding wordt afgesloten  met een H. Mis.

De Koffiekamer

Elke tweede zondag van de maand vindt “Ida’s Koffiekamer” plaats. Aansluitend bij de traditie begonnen door de zieneres van de Vrouwe zelf om elke zondag na de H. Mis de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, wil Ida’s Koffiekamer elke maand alle bezoekers van de kapel uitnodigen, waarbij telkens weer een spreker iets komt vertellen over een boeiend onderwerp. Uiteraard is er ook volop gelegenheid elkaar te spreken, onder het genot van een kopje koffie of thee, en enige versnaperingen die door vrijwilligers worden bereid.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam. Te voet vijf minuten van de kapel.

Hieronder vindt u het actuele aanbod.

Inleiding

Gebedsdag 04 juni 2023

Poster 2023_final

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn verheugd dat wij dit jaar weer samen kunnen komen om Maria te eren als Vrouwe van alle Volkeren, nadat we dat enkele jaren niet hebben kunnen doen. De gebedsdag wordt gehouden op 4 juni 2023 in het heiligdom OLV ter Nood aan de Kapellaan 146 in Heiloo.

Mgr Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam zal een lezing houden over het thema “Maria als middelares en haar medewerking aan de verlossing”. Ook professor Mark Miravalle heeft aangegeven dat hij graag wil komen om een lezing te houden en om met ons te bidden. De gebedsdag is te volgen via onderstaande website:

https://www.youtube.com/@olvternood

Programma

11:00 Aankomst: U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de Kapellaan in Heiloo. Parkeerwachters zijn daar aanwezig. Vanaf station Castricum rijden er vanaf 10.00 pendelbussen naar het heiligdom. Koffie tegen betaling verkrijgbaar bij het Oesdom

12:00 Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen in de Bedevaartkapel, onder begeleiding van een Afrikaans koor

13:00 Pauze en lunch bij het Oesdom. Eerste kop koffie of thee gratis. Broodjes tegen betaling verkrijgbaar

13:45 Lezing Mgr. Hendriks

14:20 Lezing prof. Dr. Mark Miravalle

15:00 Pauze

15:15 Heilige Mis

16:20 Woord van Mgr. Punt

16:40 Lof

17:00 Het wijden van voorwerpen

17:30 Einde gebedsdag – vertrek pendelbus

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u te vragen om een bijdrage voor de kosten van deze dag. Naast de organisatie van de gebedsdag, is de Stichting ook verantwoordelijk voor het in standhouden van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, en de ondersteuning van de verspreiding van haar devotie in andere landen. Wij hopen dat u de gelegenheid vindt daaraan bij te dragen.

De Stichting Vrouwe van alle Volkeren is erkend als ANBI, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer is NL82 INGB 0002 1080 03 ten name van Stichting Vrouwe van Alle Volkeren.

Als laatste en belangrijkste, willen wij uw vragen om uw gebed voor het welslagen van de gebedsdag op 4 juni.

We hopen u in Heiloo te mogen begroeten!

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren,

S.R.K.M van Weede

Voorzitter

Inleiding

De Koffiekamer 12 februari 2023

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

12 februari 2023 Kapelaan Nars Beemster spreekt over het belang van lezing van de Heilige Schrift

Zondag 12 februari komt een oude bekende Ida’s koffiekamer bezoeken, kapelaan Nars Beemster. Hij zal een voordracht verzorgen over het belang van lezing van de Heilige Schrift, in het bijzonder van de evangelieteksten. De lezing is bijzonder bedoeld voor mensen die hun relatie met Jezus verder willen verinnerlijken, om zo zijn mateloze liefde, zijn onmetelijke kracht, zijn peilloos diepe vrede en zijn eeuwigdurende vreugde, sterk(er) te ervaren. Iedereen is van harte welkom. Het belooft een bijzondere middag te worden.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Overweging kapelaan Beemster pr.
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolgoverweging
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

Inleiding

De Koffiekamer 08 januari 2023

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

08 januari 2023 spreekt Sylvia Hetarihon, officiële vertaalster van de bulletins Rosa Mystica sinds 2012, over de verschijningen van Maria Rosa Mystica in Montichiari en Fontanelle, Italië

Maria Rosa Mystica verscheen 14 keer aan Pierina Gilli zowel in Montichiari als in het stadsdeel daarvan: Fontanelle.
Montichiari is een kleine stad in Noord-Italië bij het Gardameer, 20 km van Brescia, de stad van de aartsbisschop Pierantonio Tremolada.
De Heilige Moeder van de Heer wordt in het Heiligdom Fontanelle als “Rosa Mystica, Moeder van de Kerk” aangeroepen.
De gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het leven van Pierina en de talrijke berichten waarvan ze getuigde in haar Dagboek (bewerkt door de Ares-edities van Milaan in 2016) waren het onderwerp van een hernieuwde studiefase door de bevoegde diocesane autoriteiten en de Congregatie voor de Geloofsleer.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Sylvia
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

Inleiding

De Koffiekamer 11 december 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

11 december 2022 spreekt pr. Eugen Graas spreekt over Maria Onbevlekt Ontvangen en haar plaats in de liturgie

De Kerk viert op 8 december het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Wat houdt dat in en welke betekenis heeft dat voor ons leven? Eugen Graas, priester van de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam zal hierop ingaan in het eerste deel van zijn overweging.

Maria heeft een belangrijke plaats in de liturgie van de Kerk: het liturgisch jaar kent diverse gedachtenissen en feesten die op haar betrekking hebben. De spreker zal dit in het tweede deel van zijn overweging toelichten.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Overweging Eugen Graas, pr.
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg overweging
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

Inleiding

De Koffiekamer 13 november 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

13 november 2022 spreekt Goedele de Maeyer over Luisa Piccarreta

Een klein, maar bijzonder boekje van Titus Brandsma

God en Zijn Wil – al de hele heilsgeschiedenis gekend. Maar de volheid over het ‘Leven in de Wil van God’ wordt ons nu bekendgemaakt. De geschriften van Luisa Piccarreta leren ons alles te doen als een akt in de Goddelijke Wil. Zij brengen ons bij het FIAT van de Heiliging – na het FIAT van de Schepping en het FIAT van de Verlossing. “Je kan God geen grotere glorie geven en geen groter goed aan Zijn schepselen, dan aan velen de kennis door te geven over het leven in de Goddelijke Wil. Vertel dus aan allen dat er niets groter bestaat, geen sensationeler mirakel dan leven in de Goddelijke Wil.” (Luisa in haar brief van 15 januari 1945) En dit willen we voor een 5 de keer komen doen in Amsterdam…

Er zal een boekentafel zijn en wij houden een collecte voor de kosten van Goedele!

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Goedele de Maeyer
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

Inleiding

De Koffiekamer 09 oktober 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

9 oktober 2022 spreekt Priester Koos Smit over Heilige Titus Brandsma

Een klein, maar bijzonder boekje van Titus Brandsma

In de aanloop naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma op 15 mei kwam ik in boekhandel Berne bij toeval een bijzonder boekje tegen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ander boek, maar daar lag het, vlakbij: klein, rechthoekig, met enkele blauwe verticale strepen, alsof het een foto was van een sari van de zusters van moeder Teresa. Op de kaft stond duidelijk gedrukt: < Titus Brandsma – Maria >, een titel, niet echt verbazingwekkend voor een karmeliet. Maar het was de ondertitel die mij helemaal in vuur en vlam zette: < een Trinitaire Theologie >. Onmiddellijk greep ik naar mijn rozenkrans en kuste met blijdschap het kruis en de drie kralen. Welnu, over dit boekje ga ik vertellen, Priester Koos Smits

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing priester Koos Smits
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30

Het Vossius Gymnasium op Google Maps