Eerste Pinksterdag, 31 mei 2020
Bedevaartsdag ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

Zoals inmiddels bekend zal deze dag geen doorgang kunnen vinden als gevolg van het Coronavirus. Controleer regelmatig de hoofdpagina van de website, www.devrouwevanallevolkeren.nl voor een mogelijk vervangend programma.

In het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo

Dit jaar willen we op Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, samenkomen rond de Vrouwe van alle Volkeren in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.
Tevens maken we attent op de vele gebedsdagen die over de gehele wereld plaatsvinden, onder andere op 30 mei 2020 in Düsseldorf waar weer enkele duizenden mensen worden verwacht. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Pinksteren is het feest bij uitstek om de Heer Jezus Christus te bidden zijn Geest te zenden, zoals
Maria ons gevraagd heeft.

En ieder van ons oproept telkens weer dat gebed te bidden waarin we aan onze Heer Jezus Christus vragen nú zijn Geest over de aarde te zenden.

Op 31 mei 2020 wordt vanaf de kapel in Amsterdam een busreis georganiseerd, meer informatie vindt u hier.

Iedereen is van harte uitgenodigd om Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei 2020, naar Heiloo te komen!