Aankondiging gebedsdag 2015

Eerste Pinksterdag, 24 mei 2015
Bedevaartsdag ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

In het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo

Dit jaar op 25 maart was het 70 jaar geleden dat Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, ons door Ida Peerdeman haar eerste boodschap heeft willen geven. Een feit dat we op bijzonder wijze willen vieren op zondag 24 mei 2015, Eerste Pinksterdag, met een bedevaart ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.
Tevens maken we attent op de vele gebedsdagen die over de gehele wereld plaatsvinden, onder andere op 30 mei 2015 in Düsseldorf waar weer enkele duizenden mensen worden verwacht. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Pinksteren is het feest bij uitstek om de Heer Jezus Christus te bidden zijn Geest te zenden, zoals
Maria ons gevraagd heeft.

En ieder van ons oproept telkens weer dat gebed te bidden waarin we aan onze Heer Jezus Christus vragen nú zijn Geest over de aarde te zenden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2015, naar Heiloo te komen!