Zondag 22 mei 2016
Nationale gebeds- en ontmoetings dag in de RAI
Ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

Zondag 22 mei, een week na Pinksteren, willen we samenkomen om Maria te eren als de Vrouwe van alle Volkeren. Na enige jaren samengekomen te zijn in de Beurs van Berlage, in 2014 in de Basiliek van de H. Nicolaas, en na vorig jaar een bedevaart gemaakt te hebben naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, komen we dit jaar samen in een zaal van de welbekende RAI, voor een nationale gebeds- en ontmoetingsdag.

Na het Rozenkransgebed begint de dag met een Pontificale H. Eucharistieviering gecelebreerd door Mgr. dr. J.M. Punt, met als concelebranten Mgr. Ramon C. Arguelles, bisschop van het bisdom Lipa in de Filipijnen en al eerder bijzondere gast bij de gebedsdagen, en Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van het bisdom Maiduguri in Nigeria.

Deze laatste zal tijdens het tweede deel van de middag het woord tot ons richten, en vertellen over zijn ervaringen in het land dat te kampen heeft met organisaties als Boko Haram, en de bijzondere rol die Maria daarin vervult.

Ook dr. Mark Miravalle, professor in de theologie en Mariologie aan de Franciscaanse universiteit van Steubenville zal weer aanwezig zijn, en ons vertellen over de verspreiding van de verering van de Vrouwe van alle Volkeren in de VS, en over de rol van Maria als “Moeder van Barmhartigheid”.

Bidden wij de Heer Jezus Christus om zijn Geest te zenden, zoals Maria ons gevraagd heeft.

Iedereen is van harte uitgenodigd om zondag 22 mei 2016 naar de RAI te komen!

Tevens maken we attent op de vele gebedsdagen die over de gehele wereld plaatsvinden, onder andere op zaterdag 21 mei 2016 in Düsseldorf waar weer enkele duizenden mensen worden verwacht. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.