DE TITEL DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

EEN BIJBELSE TITEL

Reeds op de eerste bladzijden van de H. Schrift, in het boek Genesis, wordt Maria aangeduid als de Vrouw die in vereniging met haar Zoon de kop van de slang zal vermorzelen. Tegen satan, die Eva en Adam tot trots en ongehoorzaamheid had verleid, zei God: “Vijandschap sticht ik tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en het hare.” (Gen. 3,15)

•  Op de bruiloft in Kana spreekt Jezus zijn moeder voor het eerst met Vrouw aan om haar te herinneren aan haar roeping om de Vrouwe van alle Volkeren te worden. Als Middelares en Voorspreekster smeekt zij het wonder af.

•  Op Calvarië richt de stervende Verlosser zich met zijn laatste kracht tot zijn moeder en zegt – als persoonlijk testament – slechts vier beslissende woorden tot haar: “Vrouw, zie daar uw zoon!” Met deze goddelijke woorden wordt Maria als Medeverlosseres tot de de Vrouwe van alle Volkeren gemaakt. Dit wordt bevestigd door de boodschap van 6 april 1952: “De Vrouwe werd zij bij het kruisoffer, de Medeverlosseres en Middelares. … Bij het kruisoffer gaf de Zoon deze titel aan de hele wereld.”

•  4. De laatste vier Schriftpassages vinden we in het boek van de Openbaring, de Apocalyps. Daar verschijnt op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis wederom de Vrouw, bekleed met de zon. Zij krijt in haar weeën en barensnood voor de wedergeboorte van de mensheid (vgl. Ap. 12,1 ev.). Dan verschijnt er een grote, vuurrode draak; deze vervolgt de Vrouw, die een zoon heeft gebaard.

De VROUW van wie in Genesis wordt beloofd dat zij in vereniging met haar zoon de kop van de slang zal vermorzelen,

de VROUW van Kana,

de VROUW van Calvarië en

de VROUW van de Apocalyps

is de VROUWE VAN ALLE VOLKEREN, omdat zij met de Verlosser voor alle volkeren heeft geleden, aan alle volkeren de genaden mag doorgeven en voor alle volkeren Voorspreekster is.